Mazowieckie Zapusty 2015 już za nami.

luty 17, 2015 w Aktualności

Już po raz XXXIV Muzeum Szlachty Mazowieckiej zorganizowało tradycyjnie
w ostatnią niedzielę karnawału tj.15 lutego, Przegląd Grup Przebierańców Zapustnych. Tym razem gospodarzem była gmina Sońsk. Przegląd odbył się w miejscowości Bądkowo.

Jak co roku pierwsza część tego widowiska ludycznego polegała na przejściu barwnego, śpiewającego i tańczącego korowodu przez wieś a następnie odwiedzanie domów gospodarzy ,którzy za życzenia
i zabawę gościli u siebie przebierańców. Po krótkich wizytach w domach, zespoły wracały do szkoły, by tam przed licznie zgromadzoną widownią i jurorami na specjalnie przygotowanej scenie, przedstawić cały swój piętnastominutowy program.
W tegorocznym Przeglądzie uczestniczyło aż 21 zespołów z terenu całego północnego Mazowsza. Widowisko mimo szybko zmieniającej się kultury na wsi, stale cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców Mazowsza i to reprezentantów różnych pokoleń, i starszych i młodszych. Coraz częściej też programy prezentowane przez grupy zmierzają ku formie kabaretu wiejskiego, będącego odbiciem dzisiejszej polskiej rzeczywistości a ukrytej pod maskami bakusów. Współorganizatorzy imprezy: p. wójt gminy Sońsk- M. Ślubowska, Koło Gospodyń Wiejskich w Bądkowie z Przewodniczącą- Małgorzatą Grabowską, miejscowa, Ochotnicza Straż Pożarna z naczelnikiem Michałem Wolniakiem oraz dyrektor Zbigniew Gutowski, goszczący wszystkie zespoły prezentujące się na scenie w bądkowskiej szkole, spisali się na szóstkę. Atmosfera była wspaniała a główny cel jaki przyświeca od początku Mazowieckim Zapustom tj. animacja i integracja mieszkańców naszego regionu w pełni został osiągnięty. Jury w osobach: dr I. Kotowicz-Borowy, dr T. Czerwiński, B. Żywiecka oraz M. Wojciechowicz, wysoko ocenili tegoroczny poziom programów przygotowanych przez grupy zapustników, zarówno pod względem, wyrazu scenicznego, dynamiki, gry aktorskiej czy tekstów i kostiumów. Chociaż trzeba przyznać, że z żalem zaobserwowali coraz silniejszy wpływ współczesnej kultury na stopień zachowania starych form obrzędów zapustowych.